Üldkoosolekul valiti juhatus viieks aastaks

MTÜ Eesti Kepikõnni Liidu üldkoosolek toimus 4. juunil 2021. Koosolek viidi läbi Zoom Meeting keskkonnas ning koosolekul osales 15st liikmest 9 liiget.

Üldkoosolekul antu ülevaade liidu tegemistest ja majanduslikust poolest 2020. aastal. Lisaks kanti ette ka revisjoni aruanne. Koosolekul tutvustati ja 2021. aasta eesmärke, plaane ja eelarvet.

Üldkoosolekul kinnitati uus juhatus 4 aastaks (juuni 2021- juuni 2025) järgnevas kooseisus:
• President – Rein Randver
• Asepresident – Rene Meimer
• Peasekretär – Kristin Prangel
• Juhatuse liige – Renna Nelis
• Uus juhatuse liige – Valmar Ammer

Koosolek lõpetati uue arengukava aruteluga. Kinnitati arengukava kondikava aastateks 2021-2025. Edaspidiselt jääb juhatusele õigus arengukavas korrektuure läbi viia.

kepikond

Related Posts